top of page

Development engineer ID:106

Här kommer en för frågan efter en utvecklingsingenjör på NE gällande bränslesystem.

Assignment Develop new software for controlling the fuel system. Include control and diagnostics of fuel pumps, injectors and affected sensors. Work is done through the entire development chain, from concept development until the final product to our customers. Work tasks include requirement specification, SW implementation and calibration, testing, data analysis and documentation. SW development is mainly performed in C but some work is also done in Matlab/Simulink. Testing is done on bench, in rigs and out in vehicles. Where will the assignment be performed (Onsite, Hybrid, offsite) Hybrid, minimum 50% onsite Education MSc in relevant background, such as Electrical, Mechanics, Physics, Software Engineering, … Language English and/or Swedish Meriting Knowledge about Scania´s electrical system, fuel system and/or embedded systems in vehicles. Knowledge about PID controllers and Kalman filters C/CE driver´s license


Start asap, 12 månader

Man behöver vara på plats 3 dagar/vecka resten remote


40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page