top of page

Devops ID:251

Utveckling och integration:

Testverktyg för olika nivåer av test, från enhetstest till totalsystem

Automatisering av testprocesser

Hantering av referenssystem för test, såväl fysiska som virtuella

Konfiguration och parametersättning av referenskonfigurationer av produkten för test

Kvalificerad felsökning i gränslandet mellan hårdvara/plattform, kompilatorer och produkt


Din profil:

Vi söker dig som har passion i ditt arbete och är kommunikativ i dialog med i teamet och utanför. Du agerar inkluderande och lösningsorienterat på fler nivåer så att vårt ekosystem fungerar. Du delar transparent ditt lärande och kunskap så att du med teamet kan växa i din roll.

Om teamen:

Vi är idag två team med 5 personer vardera där det ena teamet har fokus på utvecklingsverktyg och byggpipeline, och det andra på återkoppling med automatiserad test, monitorering och återmatning.

Teamen jobbar både enskilt men även över teamgränsen med vår gemensamma uppgift ”Rapid, repeatable reliable developing and operating our development environments”. Metodiken för teamarbetet är ”scrum/kanban”.

Om projekten:

Vi på Pipeline levererar dagligen en aktuell utvecklingsmiljö till hundratals utvecklare som utvecklar dussintals samtidiga skräddarsydda lösningar genom kundprojekt, baserat på ett mindre antal världsledande grundprodukter, främst 9LV. Organisationen avropar emellanåt mer omfattande uppdrag, som t.ex. etablering av nya utvecklingscentra nära nya kunder.

Kvalifikationer:

DevOps, DevSecOps and CI/CD, baserat på bl.a.

Linux, Docker och helst Kubernetes och nätverk

Jenkins, Ansible och diverse skriptspråk (Py, Bash m.fl.)

Dynamiskt skapade virtuella system och hårdvarusystem (edge cloud)

Testverktyg och testautomation

Loggning, monitorering, mätning och felsökning

Integration av kvalificerade, mjukvarubaserade industriella produkter

3 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdrag: Uppdrag gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, nä

You will join a team for developing methods and processes for requirement management engineering where the development teams and other decision-makers are the stakeholders in this area. When developin

bottom of page