top of page

Elektronikkonstruktör ID:286

Nu behöver vi en senior elektronikkonstruktör som kan digital elektronik med fokus på FPGA-design och VHDL-programmering. I arbetet ingår bland annat framtagning av konstruktions specifikationer, koncept och principlösningar, samt test av nya konstruktioner och prototyper.


Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande inom elektroteknik med flera års erfarenhet inom elektronikkonstruktion och inbyggda system. Kompetenser vi specifikt söker är:

· Lösa tekniska utmaningar från ADC via FPGA/Processor till DAC.

· VHDL programmering

· Xilinx Spartan6 och Ultrascale

· Linux/drivrutiner

· I2C ISA PCIE Vivado Modelsim Vitis

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page