top of page

Elektronikkonstruktör ID:286

Nu behöver vi en senior elektronikkonstruktör som kan digital elektronik med fokus på FPGA-design och VHDL-programmering. I arbetet ingår bland annat framtagning av konstruktions specifikationer, koncept och principlösningar, samt test av nya konstruktioner och prototyper.


Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande inom elektroteknik med flera års erfarenhet inom elektronikkonstruktion och inbyggda system. Kompetenser vi specifikt söker är:

· Lösa tekniska utmaningar från ADC via FPGA/Processor till DAC.

· VHDL programmering

· Xilinx Spartan6 och Ultrascale

· Linux/drivrutiner

· I2C ISA PCIE Vivado Modelsim Vitis

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page