top of page

Embedded ML Engineer (placering Göteborg) ID:254

  • Optimizing and running ML models on embedded targets

  • The models are developed using TensorFlow on desktop and cloud systems.

  • Keywords: C, C++, TFLite, TensorFlow, embedded


Start: Omgående

Placering: Göteborg, på plats hos kunden minst 2 dagar/veckan resterande tid remote

Uppdragslängd: till en början året ut

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page