top of page

Embeddedutvecklare ID:236

Uppdraget kräver kompetens inom små, energisnåla inbyggda system.

Nyckelkompetenser:

Embedded Linux, Windows CE, C/C++, ARM, GDB, Git, BitBucket, Jira, Confluence.

Start: Asap

Uppdragslängd: 2023-06-30 med option på förlängning

28 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page