top of page

Erfaren teknisk testledare ID:68

Vi behöver jobba fram nya processer för testförfaranden och arbeta in dessa i projekt- och förvaltningsprocesserna


Språk/tekniker som används: java, AWS (ECS, RDS mm), Terraform, Jira, Bitbucket, IntelliJ IDEA, Microsoft SQL Server, Maven, Ansible, Docker, Python och Jenkins.


Krav

  • Erfarenheter att jobba med testning både i projekt och i förvaltning

  • God organisatorisk och kommunikativ förmåga - Rollen behöver koordinera testverksamheter mellan flera olika företag/organisationer - Förmåga att dela med sig av erfarenheter och kunskaper kring testning - Vi behöver arbeta upp en testverksamhet internt

  • Erfarenhet från testautomatisering

  • SvensktalandeInitialt 2-3 dagar på plats, så småningom kommer det troligtvis gå att jobba mestadels remote.


29 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page