top of page

Fullstack utvecklare ID:53


Fullstack-roll där man kommer jobba mycket frontend, backend, infrastructure as code, CI/CD och bygga mikrotjänster i AWS.

Rollen kräver någon som har ett intresse för arkitektur och programmering.

Tempot är lite högre och kräver att man har förmågan att jobba med olika tekniker samtidigt.

Vi använder dessa tekniker/verktyg

  • Angular

  • CI/CD Gitlab

  • Terraform(IAC)

  • Javascript or Typescript

  • AWS: S3, Lambda, DynamoDB, StepFunctions, SNS, SQS , etc ...

  • Serverless

  • .Net

  • Yeoman

113 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page