top of page

Manufacturing/Process Engineering ID:49


Uppsala + resor


Description of Outsourced Need

• Ingå som processingenjör i ett större projekt att flytta produktionsprocesser till en fabrik i USA

• Vara expert och kravställare för storskaliga kemiska processer

• Utreda och arbeta multifunktionellt med tech transfer.

• Vara expert och deltaga i utredningar vid uppstart av ny fabrik i USA

• Supportera implementering av ny teknologi och utrustning ur ett kemitekniskt perspektiv

• Jobba med recept i produktionsstyrsystem

• Jobba med Electronic Batch Records (EBR)

• Jobba med projekt- och aktivitetsplanering

• Vara aktivitetsledare

• Driva aktiviteter självständigt

• Vara ändringsledare

• Resor utomlands ingår i tjänsten


Deliverables (result you expect from the Project completion, Service outcomes, Individual contributions):

- Färdigställa aktiviteter på utsatt tid med rätt kvalitet

- Färdigställa planer inom arbetsområdet

- Utföra planer och skriva rapporter

- Genomgå träning i produktionsprocesser och skriva instruktioner för dessa


Meriter

MSc in chemical engineering with minimum 5 years experience of process engineering in the pharma/life science industry.


Start asap tom 30 sept 2025

Svar 7 december

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdraget är att ingå i ett team som arbetar agilt med att utveckla betallösningar, API:er och login till våra webbar vi har ett fokus på säkerhet och väl fungerande kod. teamet har mest tyngd på back

Our team is focusing on testing what the driver interacts with. We test embedded systems and functions in areas such as Infotainment and Driver Display. Job activities As a test engineer, your daily w

Our team is focusing on testing what the driver interacts with. We test embedded systems and functions in areas such as Infotainment and Driver Display. We are looking for a Test Engineer where the fo

bottom of page