top of page

Manufacturing/Process Engineering ID:49


Uppsala + resor


Description of Outsourced Need

• Ingå som processingenjör i ett större projekt att flytta produktionsprocesser till en fabrik i USA

• Vara expert och kravställare för storskaliga kemiska processer

• Utreda och arbeta multifunktionellt med tech transfer.

• Vara expert och deltaga i utredningar vid uppstart av ny fabrik i USA

• Supportera implementering av ny teknologi och utrustning ur ett kemitekniskt perspektiv

• Jobba med recept i produktionsstyrsystem

• Jobba med Electronic Batch Records (EBR)

• Jobba med projekt- och aktivitetsplanering

• Vara aktivitetsledare

• Driva aktiviteter självständigt

• Vara ändringsledare

• Resor utomlands ingår i tjänsten


Deliverables (result you expect from the Project completion, Service outcomes, Individual contributions):

- Färdigställa aktiviteter på utsatt tid med rätt kvalitet

- Färdigställa planer inom arbetsområdet

- Utföra planer och skriva rapporter

- Genomgå träning i produktionsprocesser och skriva instruktioner för dessa


Meriter

MSc in chemical engineering with minimum 5 years experience of process engineering in the pharma/life science industry.


Start asap tom 30 sept 2025

Svar 7 december

8 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page