top of page

Python Software Developer ID:42The task is to develop and maintain software executing in a dynamic real time environment and

develop Hardware In the Loop (HIL) software to a modular platform that can support Scania´s project and function growth.


Education

Experienced graduate engineer, having experience of working with Python, C/C++, Java, MATLAB or similar.


Language

Swedish and/or English


Meriting

Experience of working with control systems, hardware or embedded software development.

Experience of working with automated test systems.

Knowledge about embedded systems in vehicles.

Start: 2022-12-01 50% remote 50% onsite

40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page