top of page

Scrum Master på deltid(Uppsala) ID:211

Required skills:


What you will do:

Organize, lead and facilitate Scrum ceremonies: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective Work with QA to ensure deliverables are up to quality standards at the end of each sprint Be a change agent and work with continuous improvements that increase the productivity of the team

Start: Asap

Stopp: 31 mars 2022 med möjlighet till förlängning

Beläggning: 50-60%

Antal team: 2 st

13 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page