top of page

Senior Software Engineer (Fullstack)

Vi söker nu en Senior Software Engineer (Fullstack) till vårt "Team IA", det är ett team som arbetar med IT-stödet för den egna verksamheten vilket omfattar t.ex. - Externa webbplatsen - Kommande utvecklarportalen - Bättre IT-stöd för "utbildning av användare" (från webbplats till backend-system) - Bättre IT-stöd för "tecknande av nya kunder" t.ex. digital avtalshantering inkl. signering - Bättre IT-stöd för "utvärdering av IA-systemet" (från webbplats till backend-system) Som ni säkert förstår är det en väldigt bred roll som kommer att arbeta med t.ex. - Arbeta mycket nära användarna för att definiera och verifiera accepterat beteende, UI/UX, processer m.m. - Frontend-utveckling med framförallt React, gatsby.js och single-spa - Material-UI som designbibliotek - API-utveckling med framförallt GraphQL (Typescript) och gRPC - Eventhantering via Kafka - Backend-utveckling med framförallt Golang (Go) - Persistering med MySQL, MongoDB och Redis - Deployment till Kubernetskluster via Azure DevOps, ArgoCD m.m. - Arbetet kan även innehålla att göra förändringar på existerande applikationer utvecklade med bland annat Angular, .Net (Foundation och Core), SQL Server m.m. - VIKTIGT är också att vara bekväm med att utvärdera "open source lösningar". Det beroende på att vi försöker inte att bygga det som "redan är byggt" t.ex. kanske vi ska använda ett färdigt "ramverk"/applikation för utvecklarportalen Teamet personen kommer arbeta i är medvetet väldigt litet, bestående av: - Två utvecklare (konsulten kommer vara den ena) - Produktägare - Med stöd från Tech-team och Engineering Manager


Specifika kompetenser:


 • React.js

 • Gatsby.js

 • Golang

 • GraphQL

 • MySQL

 • MongoDB

 • Redis

 • Kubernetes

 • Azure DevOps

 • ArgoCD

 • .NET

 • Angular

 • UI/UX

 • GRPC

 • Kafka

 • Material-UI

 • Javascript

 • Typescript


30 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

IT support/trouble shooter ID:206

Kravprofil • Systemutvecklarbakgrund med kunskap om IT-infrastruktur med inriktning på LAN/WAN • Grundläggande kunskaper om molntjänster och webbaserade teknologier • Goda kunskaper i svenska och enge

Comments


bottom of page