top of page

Teknisk Projektledare i Uppsala ID:127

Uppdragsbeskrivning:

Teknisk Projektledning för transitering av IT drift, IT infrastruktur & IT arbetsplats från extern leverantör till Uppsala Kommun IT. Projektleda kontorsflytt (IT) med exempelvis beställningar & kravställning. Överlämning och etablering av rutiner för medarbetare på Skolfastigheter. Ledning av två systemobjektsfamiljer, leda och överlämna objekt till förvaltningsorganisation. Konsulten förväntas rapportera tid och kostnader enligt projektplan, samt löpande redovisa tid och kostnader i projektet för etablering och överlämning till linjen.

Konsulten förväntas genomföra projektet för transitering av IT drift inom satt tidsram med uppfyllda leveranser specificerat inom projektet. Konsulten förväntas leverera löpande och arbeta proaktivt för en överlämning till medarbetare på Skolfastigheter. Leveranskontroll sker månatligen eller efter behov.

Skakrav

-Erfarenhet av teknisk projektledning i minst tre (3)år

-Erfarenhet av att arbeta med leverantörsstyrning

-Erfarenhet i rollen som förvaltningsledare

-Erfarenhet från att leda andra

-Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

Börkrav

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av Objektledare PM3

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av systeminförande Hogia Lön Plus

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av GDPR & Informationshantering i offentlig sektor

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet från systeminförande Insikt

Mervärde intervju

-Konsultens kommunikativa förmåga, d.v.s. konsultens förmåga att formulera sig väl i tal samt konsultens förmåga att förmedla sina kunskaper.

-Konsultens förståelse för vikten av att hålla hög servicenivå samt att ha ett professionellt och positivt kundbemötande.

-Konsultens förmåga att hantera och kommunicera tidskritiska situationer


Kort info:

Roll: Teknisk projektledare, nivå 5

Avtalsperiod: Avtalet gäller för perioden 2023-07-01 till och med 2023-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 4 + 4 månader.

Omfattning: 50%

Sista svarsdag: 20/6

Stationering: Uppdraget skall utföras på plats i Uppsala, såvida inget annat överenskommes med beställaren.

19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi letar efter en konsult med expertis prestandaoptimering av applikationer med databaskoppling. Vi söker efter en senior konsult med gedigen erfarenhet inom optimering av applikationer som hanterar s

Till vår kund söker vi nu efter en delprojektledare för hårdvarukonstruktion, som kan leda konstruktörer inom hårdvara. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver kandidaten vara svensk medborgare

bottom of page