top of page

Test Developer id:57


Testing functions and improving the test cases for the functions in python.

Involved in improving the functions that are implemented in Simulink which generates c code.

Joining a team of seven developers

Improving ADAS functions to increase the companys test coverage and reliability

Improving and verifying existing test cases

Implementing new test cases for emulated and simulated environments

Field testing for real-world ecaluation


Start asap

Man behöver kunna prata svenska

Man behöver vara 3 dagar på plats i Södertälje

15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page