top of page

Testare ID:97

Vi söker en testare som kan skriva och utföra manuella testfall i ett browserbaserat verktyg för finansiella tjänster.

Produkten kräver att testaren kan förstå komplicerade relationer mellan olika parametrar och kunna räkna.

Testmiljön körs lokalt i Docker och testfallen skrivs och körs i Azure DevOps.

Testaren kommer inte ha en tydlig kravlista att utgå ifrån, utan funktionerna beskrivs som userstories av utvecklarna.

Därför söker vi en person som är någon form av ingenjör eller f.d. programmerare, en rent administrativ testare kommer inte fungera.


Start asap

3-6 månader

39 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page