top of page

Testare ID:97

Vi söker en testare som kan skriva och utföra manuella testfall i ett browserbaserat verktyg för finansiella tjänster.

Produkten kräver att testaren kan förstå komplicerade relationer mellan olika parametrar och kunna räkna.

Testmiljön körs lokalt i Docker och testfallen skrivs och körs i Azure DevOps.

Testaren kommer inte ha en tydlig kravlista att utgå ifrån, utan funktionerna beskrivs som userstories av utvecklarna.

Därför söker vi en person som är någon form av ingenjör eller f.d. programmerare, en rent administrativ testare kommer inte fungera.


Start asap

3-6 månader

34 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page