top of page

Testkonsulter ID:244

• En junior för att börja som testingenjör och växa till testledare som även kan utföra test- och driftsättningsuppgifter för hantering av arbetspaket. Vi vill gärna ha möjlighet att ta över permanent efter 3-6 månaders bedömning.

Någon med viss arbetslivserfarenhet även om lite inom teknikområdet kommer att vara bra.

• En med erfarenhet av driftsättning under de kommande 6 månaderna.

Se arbetsbeskrivning nedan:

Test- och driftsättningsingenjör

- Utföra platsundersökningsuppgifter inom ramen för test och driftsättning inom ett specifikt projekt

- Utföra test- och driftsättningsuppgifter inom det specifika projektet.

- Säkerställa specifikation, organisation och genomförande av tester på plats

- Säkerställa rapportering av bristande efterlevnad från test- och driftsättningsaktiviteter

- Säkerställa att den levererade dokumentationen finns tillgänglig och följer företagets och projektets riktlinjer

Sådana uppgifter kan innefatta planering av aktiviteter, tillhandahållande av statusrapport till ledningen; ge status till projektplanerare och projektkontrollant, interagera med projektets intressenter

I din roll bör du förvänta dig att vara involverad i platstester och platsundersökningar samt aktiviteter i labbet


Kandidaterna ska tala och skriva flytande svenska.

12 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page