top of page

Utvecklare C++ ID:250

You have work experience in:

· C++ programming

· Micro Controller (EtherCAT, canopen, field bus)

· Board Support Package development (e.g. DMA, UART, USB, Ethernet)

· RTOS (e.g. FreeRTOS)

· lwIP (lightweight IP, Adam Dunkel)

· Design for test

· Google Test/Google Mock

· Development of test frameworks and simulators

· Test automation

· Git and Azure DevOps

· Enterprise Architect

16 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page