top of page

Utvecklare med erfarenhet med erfarenhet av CI/CD, Jenkins och Pipelines ID:152

Arbetsuppgifter:

  • Underhåll och nyutveckling för CI/CD. Teamet kör idag CI/CD pipeline i Jenkins, men i framtiden kan det antingen bli Jenkins eller GIT pipelines

  • Utveckling och underhåll av Python- och Matlab script.


Erfarenheter:

  • GIT, teamet kommer gå över från Perforce till GITlab

  • Ca 5 års erfarenhet, flexibelt om man har rätt erfarenhetkan (ex. kunna bidra i arbetet med att gå över till GIT)

  • Gärna ha erfarenhet av hur man bygger repon i GIT och strategier för versionshantering i GIT

  • Öppen och nyfiken på nya tekniker, kommer att arbeta med pythonscript, Matlab script, Jenkins, GIT, CI/CD, etc.

118 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page