Utvecklare/Mentor id:214

Nu söker vår kund i Kista en utvecklare som även ska agera mentor åt sina kollegor, hör gärna av er med tips!


Skallkrav:


Java

Microservices

Kubernetes

On premice Cloud


Stabil person som kan ta beslut

Mentorera andra

Ha en känsla för arkitektur


På plats i Kista ett par dagar i veckan är planen (beroende på FHM) men i övrigt funkar distans.


Start efter jul10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi söker en senior konsult som kan arbeta i ett större projektteam på linux-plattform för applikation i Golang, hw-nära c-applikation i Free RTOS eller liknande, samt arbete i middleware för en stm32.