top of page

Utvecklare/Mentor id:214

Nu söker vår kund i Kista en utvecklare som även ska agera mentor åt sina kollegor, hör gärna av er med tips!


Skallkrav:


Java

Microservices

Kubernetes

On premice Cloud


Stabil person som kan ta beslut

Mentorera andra

Ha en känsla för arkitektur


På plats i Kista ett par dagar i veckan är planen (beroende på FHM) men i övrigt funkar distans.


Start efter jul20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdrag: Uppdrag gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, nä

You will join a team for developing methods and processes for requirement management engineering where the development teams and other decision-makers are the stakeholders in this area. When developin

bottom of page