top of page

Utvecklingsteam EPI-server och C# ID:44

Uppdragsbeskrivning: Vi söker ett Utvecklingsteam med erfarenhet av att utveckla webblösningar baserad på Episerver 11 och 12.

Utvecklingsteamet ska utveckla och förvalta kundens webbplatser. Webbteamets utvecklare som vidmakthåller och utvecklar objektets webbplatser tillhör it-avdelningen och ska stödja kundens webbnärvaro, internt och externt. Utvecklingsteamet bemannas med upp till tre systemutvecklare (100%). De ska jobba med vidareutveckling samt förvaltning av befintliga webbplatser. Vid behov kan utvecklingsteamet i enstaka frågor kompletteras med andra experter nödvändiga för uppdraget. Teamet arbetar enligt metodiken Scrumban och jobbar nära Produktägare, domän- och verksamhetsexperter samt driftorganisation.

Uppdraget kommer ställa krav på god kommunikativa egenskaper, erfarenhet av kommunalverksamhet och förmåga att utforma och implementera webblösningar för kommunal verksamhet.

Utvecklingsteamet ska regelbundet rapportera till Produktägare och gruppchef, samt löpande hålla övriga intressenter informerade om progress i uppdraget.

Ska -krav på teamets/konsulternas erfarenhet:

 • Alla teammedlemmar ska ha god kunskap om kommunal verksamhet, samt kunna utforma och implementera webblösningar för kommunal verksamhet.

 • Systemutvecklare ska ha flera års erfarenhet av .NET-ramverk, både .NET Framework och .NET Core.

 • Systemutvecklare ska ha flera års erfarenhet av frontend ramverk såsom, Vue och Require.JS, Bootstrap, jQuery.

 • Samtliga konsulter i teamet ska minst ha kompetensnivå 3 eller motsvarande kunskaper för efterfrågade tjänster

 • Samtliga konsulter i teamet ska ha erfarenhet av att jobba i agila utvecklingsteam och ha goda kunskaper i Scrumban.

 • Konsulterna i teamet ska tillsammans ha mer än 25 års erfarenhet inom Episerver och .NET c#

 • Samtliga konsulter i teamet ska ha erfarenhet av automatiserad testning

 • Utvecklingsteamet ska på ett enhetligt och effektivt sätt kunna kravställa, utveckla och integrera, testa och produktionssätta önskad tjänst.

Övrigt:

Vid behov ska kravanalytiker och andra experter nödvändiga för uppdraget tillföras utvecklingsteamet

Mervärdeskriterier:

 1. Kompetenser i teamet

 • Konsulterna bör ha kunskap om och erfarenhet av Episerver 12 och Azure DevOps.

 • Konsulterna bör ha god förståelse och erfarenhet av designmönstret Smacss.

 • Konsulterna bör ha god förståelse för ramverket Angular

 • Konsulterna bör kunna Git.

 • Konsulterna bör kunna skriva testfall och genomföra tester i ett agilt utvecklingsprojekt.

 • Konsulterna bör ha erfarenhet av behörighetslösning baserad på AzureAD och OpenID connect.

 • Konsulterna bör ha erfarenhet av att implementera Readspeaker i Episerverlösningar.

 • Konsulterna bör kunna standarder för tillgänglighet enligt Wcag 2.1 A.A.


25 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Certification engineer ID:196

Assignment Certification engineer for national type approvals and legislation questions, being market responsible for a number of markets planning the type approvals for the market. Working in a team

Senior DevOps Engineer ID:195

Krav: Svensk medborgare 100% på plats hos kunden i Stockholm Registerkontroll kommer utföras We are now looking for a DevOps Architect / Senior DevOps Engineer Your role: As a Senior DevOps Engineer

コメント


bottom of page