Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Är du i behov av en eller flera konsulter inom teknik och IT ?
 

Vårt mål är att inom 48 timmar från mottagen kravspecifikation föreslå minst en kvalitetssäkrad resurs som uppfyller de krav du som köpare ställer.

Profinder tillhandahåller kvalitetssäkrade konsulter som mer än väl uppfyller de krav våra kunder ställer. Våra uppdragsgivare ska uppleva oss och våra konsulter på ett sådant sätt att det blir naturligt att använda sig av Profinder som huvudleverantör inom extern kompetensförsörjning.

Vårt utbud bestå främst av seniora konsulter med en hög teknisk och social kompetens.

Vi levererar konsulter inom bl.a. Utveckling, Test, Projektledning, CM, Systemarkitektur och Integration.
Snabba, träffsäkra och pålitliga

Förstahandsvalet av konsultmäklare

- en leverantör

- mindre krångel