top of page

3 Utvecklare ID:227

  • Vi söker en senior konsult som kan arbeta i ett större projektteam på linux-plattform för applikation i Golang, hw-nära c-applikation i Free RTOS eller liknande, samt arbete i middleware för en stm32.


  • Vi söker fler roller och denna förfrågan gäller en senior konsult som kan stötta i buggrättning för legacy-produkter på atmel bare metal. Kundens produkt behöver löpande underhåll för anpassning mot standarder. Begränsningar i ram och flash gör detta arbete utmanande, mycket legacy-kod (prototyp) också.


  • Vi har behov av en konsult för att göra utveckling och enklare rättningar på en produkt baserad på raspberry pi, mix av installationsprogram i windows och konfigurering av rpi.

64 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page