top of page

3 Utvecklare ID:227

  • Vi söker en senior konsult som kan arbeta i ett större projektteam på linux-plattform för applikation i Golang, hw-nära c-applikation i Free RTOS eller liknande, samt arbete i middleware för en stm32.


  • Vi söker fler roller och denna förfrågan gäller en senior konsult som kan stötta i buggrättning för legacy-produkter på atmel bare metal. Kundens produkt behöver löpande underhåll för anpassning mot standarder. Begränsningar i ram och flash gör detta arbete utmanande, mycket legacy-kod (prototyp) också.


  • Vi har behov av en konsult för att göra utveckling och enklare rättningar på en produkt baserad på raspberry pi, mix av installationsprogram i windows och konfigurering av rpi.

60 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page