top of page

Betallösningar och teknisk mikrotjänstarkitektur-konsult Uppsala

Gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, näringsliv och andra interna och externa samarbetspartners.

Genom att utveckla förutsättnings teknik för kommungemensamma affärs logiska tjänster (i fortsättningen bastjänster) ska kommunens verksamheter kunna tillhandahålla digitala samhällstjänster genom bl.a. Självservice portalen i möte med invånare, näringsliv och besökare. Självservice portalen är en gemensam digital ingång för invånare, besökare och näringsliv till kommunens alla digitala samhällstjänster.

Tanken är att öka kundnöjdhet och effektivisering av kommunens digitala samhällstjänster genom att bland annat ökad digital självservice, normering av e-tjänster, utveckling av e-tjänster till att stödja hela kundresor. Ytterligare ett mål är att öka effektivisering av verksamhetssystem, minska verksamheternas egna bastjänster som kan ersättas med gemensamma bastjänster.


Skallkrav:

 • Du ska ha erfarenhet av, och kunskap som är relevant för att hantera verifikat, kvitto och kassa

 • Erfarenhet att utveckla mikrotjänster baserat på Microsoft .NET

 • Dokumenterad erfarenhet av agil metodik och kravinsamling.

 • Erfarenhet av förändringsledning samt erfarenhet av att leda resurser och workshops.

 • ska svara för information till och kommunikation med berörda intressenter.

 • God kommunikation på svenska i tal och skrift.

Meriterande:

 • Expertis inom utveckling och förvaltning av betallösningar för e-handel och mobila kiosker.

 • Expertis inom digital handel och integration med betalväxlar så som Swedbank Pay, Nordea Swish Handel, NETS netaxept, med flera.


Kort info:

Avtalsperiod: Grundavtalsperioden är fram till december 2023 med 12 månaders optionsperioder till december 2025

Sista svarsdag: 2023-03-30


Ditt CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda:

 • Digital Marknadsplats-konsult

 • Betallösningar och teknisk mikrotjänstarkitektur-konsult

 • Referenscase som påvisar erfarenhet enligt krav ovan

 • Timpris

43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page