top of page

Digitalt Marknadsplats- konsult Uppsala

Uppdrag:

Uppdrag gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, näringsliv och andra interna och externa samarbetspartners.

Genom att utveckla förutsättnings teknik för kommungemensamma affärs logiska tjänster (i fortsättningen bastjänster) ska kommunens verksamheter kunna tillhandahålla digitala samhällstjänster genom bl.a. Självservice portalen i möte med invånare, näringsliv och besökare. Självservice portalen är en gemensam digital ingång för invånare, besökare och näringsliv till kommunens alla digitala samhällstjänster.

Tanken är att öka kundnöjdhet och effektivisering av kommunens digitala samhällstjänster genom att bland annat ökad digital självservice, normering av e-tjänster, utveckling av e-tjänster till att stödja hela kundresor. Ytterligare ett mål är att öka effektivisering av verksamhetssystem, minska verksamheternas egna bastjänster som kan ersättas med gemensamma bastjänster.


Skallkrav:

 • Erfarenhet av, och kunskap som är relevant för att förändra fysiska kundflöden till kundupplevelse genom digitala kiosker.

 • Du ska ha erfarenhet och kunskap om att utveckla kundresor genom tjänstedesign.

 • Dokumenterad erfarenhet av agil metodik och kravinsamling.

 • Erfarenhet av förändringsledning samt erfarenhet av att leda resurser och workshops.

 • Konsulten ska svara för information till och kommunikation med berörda intressenter.

 • Flyttande svenska i tal och skrift.

Meriterande:

 • Certifiering i designsprint

 • Förståelse om kvittolagen och kassahantering.

Kort info:

Avtalsperiod: Grundavtalsperioden är fram till december 2023 med 12 månaders optionsperioder till december 2025 Omfattning: Bemanningen kan bestå av mellan 1–10 personer beroende på utvecklingsbehov. Bemanning och beläggning planeras i dialog tillsammans med beställare. Detta kan komma att ske både löpande och

långsiktigt. Kommer att variera med tiden beroende på projektfas och verksamhetsbehov.

Sista svarsdag: 2023-03-30 Ditt CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda:

 • Digital Marknadsplats-konsult

 • Betallösningar och teknisk mikrotjänstarkitektur-konsult

 • Referenscase som påvisar erfarenhet enligt krav ovan

 • Timpris


19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi letar efter en konsult med expertis prestandaoptimering av applikationer med databaskoppling. Vi söker efter en senior konsult med gedigen erfarenhet inom optimering av applikationer som hanterar s

Till vår kund söker vi nu efter en delprojektledare för hårdvarukonstruktion, som kan leda konstruktörer inom hårdvara. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver kandidaten vara svensk medborgare

bottom of page