top of page

En senior testare id:61

Uppdraget är att ingå i ett team som arbetar agilt med att utveckla betallösningar, API:er och login till våra webbar vi har ett fokus på säkerhet och väl fungerande kod. teamet har mest tyngd på backend och utvecklar främst i java.

I teamet ingår produktägare, business analysts, utvecklare och testare. Vi jobbar som ett team på 15 personer och har breakout teams vid större uppgifter. Teamet talar oftast engelska på möten osv men för att trivas behöver man kunna prata lite svenska också.

Som testare arbetar man nära utvecklarna och i ständig dialog med dem. Man får söka i databaser, arbeta mycket i Linux med bash och hanterar servrar. Vår mesta tyngd ligger på att testa våra API:er. Eftersom vi är den centrala delen i vår IT arkitektur på tre har vi mycket kontakter, genomför felsökning och är ofta den första kontakten man tar. Vi testar olika flöden och arbetar med att sätta upp automattester där vi kan.

Must have

At least 5 years’ experience in the role as tester with analytical ability

Experience of unit/component testing and test automation, with experience from primarily Selenium for Automated UI Testing

Experience of RESTFull API testing and test automation, with at least two different test tools, Curl, Postman, JMeter, Puretest, ...

Experience of Linux CLI bash Scripting

Experience of App and Web application testing

Experience of agile development and agile methodologies.

Experience of Continuous Integration and Continuous Delivery.

Good to have

Apium, SQL, JavaScript, GIT, Service Virtualization, SQL Developer, Java Development

31 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdrag: Uppdrag gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, nä

You will join a team for developing methods and processes for requirement management engineering where the development teams and other decision-makers are the stakeholders in this area. When developin

bottom of page