Frontendutvecklare ID:275

Webbutveckling hos oss bedrivs idag av tre agila team.

Tillsammans ansvarar vi för våra samtliga webbsajter. Teknikstacken är modern och förnyas kontinuerligt vid behov, den är huvudsakligen byggd kring en mikroarkitektur både i frontend och backend.


Huvudsakligen arbetar vi med React i frontend och .Net i backend, strävan är att arbeta i en cloudbaserad miljö i Azure så långt som möjligt. Inom frontend används ett eget komponentsystem underbyggt av ett designsystem baserat i Figma.


Vi fokuserar vår utveckling på att skapa fristående, test och releasbara komponenter med hög kvalitet och prestanda och har en strävan att automatisera så stor del av arbetet som möjligt. Utvecklingsarbetet bedrivs av sammansvetsade team som strävar mot snabba releaser och en miljö där varje teammedlem känner sig delaktig i den gemensamma produktutvecklingen.


Din roll blir att stärka upp i det webbteam som arbetar med tjänster som e-handel, biljetthantering och kundprofil-sidor.


De användare vi vänder oss mot är allt från resenärer i kollektivtrafiken som vill hantera sina biljetter till större företag som gör stora inköp för sina anställda. Utvecklingen är huvudsakligen feature-baserad då det mestadels sker nyutveckling i detta skede.


Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. På sikt kommer vi ses inne på kontoret oftare. Dagar och tider för detta styrs efter behov av i organisationen och i de agila team man arbetar.

Konsulten kommer ingå i ett team där arbetsspråket i såväl tal som skrift sker på svenska.


Start: 2022-08-15. Vi ser gärna att du kan börja ganska omgående eller efter sommaren, men vi är flexibla kring datumet.

Slut:2023-07-31

17 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdrag som teknisk projektledare. Driva ändringsärenden både internt och externt och specar som är kopplade mot leverantör för att stötta systemägaren mot kommande lagkrav. Krävs en erfaren projekt

As a person you understand the big picture and are willing to learn new things - and you are always ready to walk the extra mile to ensure a high-quality product. The daily job will include contact

We are now looking for an experienced Test Engineer with a test mindset and programming competence to join our automotive team. You will develop test specifications and implement tests by analyzing