top of page

Javaoptimering ID:150

Vi letar efter en konsult med expertis prestandaoptimering av applikationer med databaskoppling. Vi söker efter en senior konsult med gedigen erfarenhet inom optimering av applikationer som hanterar stora mängder data. Våra applikationer är skrivna i Java i desktoputförande, med grafiska gränssnitt och databaskoppling. Då vi arbetar med väldigt stora mängder data så behöver vi göra en översyn av hur datat hanteras grafiskt, processmässigt (algoritmer) och lagringsmässigt (mot databas). Vi har idag två team som jobbar med applikationerna och vi ser att konsulten kommer att göra en genomsyn av samtliga applikationer och tillsammans med teamen implementera förbättringsåtgärder som identifierats.

Kompetenser: Följande är ett absolut minimum:

· Gedigen erfarenhet av Java EE

· Gedigen erfarenhet av SQL databasarkitektur (ex Postgres, Mongo, MonetDB, Clickhouse)

· Erfarenhet av prestandaoptimering av applikationer som hanterar stora mängder data.

Önskvärt är även:

· Erfarenhet av Swing och SWT

· Erfarenhet av generell Java optimering både gällande konfiguration av JRE/JVM samt ur man skriver effektiv källkod för exekvering i en JVM.


Placeringsort: 100% på plats i Järfälla

Svenskt medborgarskap

43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page