top of page

QA/CM till kund i Uppsala ID:23

Kompetenser/uppgifter

QA : uppgradera processer, skapa och implementera "forms" (”formulär”)

Configuration Management: versionskontroll för produkter och dokumentation enligt ett helt nytt namngivnings- och versionshanteringssystem, och få alla att använda det.

• Stöd i förbättring av processer (tex för kvalitetsinspektion) och dokumentationskvalité för tillverkning av kretskort/komponenter.

• Stöd till projektledare med tidsplanering, riskanalys, dokumentgranskning, planering av milestones/leveranser (tex PDR, CDR,...) mm

• Implementering av ovan nämnda processer till praktiskt arbete i projekten.

Bakgrund från utveckling/produktion av elektronik är ett plus.

Start: helst 3/10

Plats: Centrala Uppsala

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page