top of page

Windows- och Linux kunnig utvecklare ID:175

Vi söker en Windows- och Linuxkunnig person som kan vara med och hjälpa oss ta fram och vidareutveckla stridsledningssystem till det svenska Flygvapnet.

 

Din roll

Arbetet består av att vi integrerar olika mjukvaruprodukter på vår säkra Windowsplattform som vi härdar efter konstens alla regler, eftersom våra system har väldigt höga krav på IT-säkerhet. 

Vi tar fram system som skall köras på kommersiell hårdvara. Vi levererar hela system inklusive hårdvara, så arbetet kan även innefatta etablerande av referenssystem i våra egna lokaler, men även installation och driftsättning i Flygvapnets anläggningar.

  Vår primära slutkund är det svenska Flygvapnet där vår utvecklingsorganisation har ett unikt förtroende. I nära samarbete med Försvarets materielverk och företrädare för Försvarsmakten och Flygvapnet utvecklar och vidmakthåller vi militära lednings- och informationssystem som är avgörande för Flygvapnets funktion i fred, kris och krig. Även arbete mot kunder i andra delar av världen kan bli aktuellt. Arbetet bedrivs i huvudsak på plats i Järfälla.

  

Din profil

Du får gärna tidigare ha arbetat som Systemadministratör eller Systemutvecklare och vi arbetar framförallt med följande områden, så det är bra om du har erfarenhet av några av dessa:

 ·         Windows Server & klient

·         Active Directory

·         Powershell

·         OS Deployment

·         IT-säkerhet, logghantering, härdning

·         Nätverk

·         VMWare

·         Linux

·         Python

 

Vi är ett sammansvetsat team på ett tiotal personer som nu behöver växa i takt med efterfrågan på våra system. Det är lätt att komma in i teamet och samarbete, ödmjukhet och prestigelöshet är ledord hos oss. Det är alltid nära till någon att fråga, på samma sätt som att det förväntas att alla ska hjälpa de andra om det behövs.

Eftersom vi är ett relativt litet team kommer alla i teamet att komma i kontakt med de flesta arbetsuppgifterna, så du kan förvänta dig att du kommer att lära dig mycket inom flera områden som nämns ovan.

 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. krav svensk medborgarskap. 100% på plats i Järfälla

 


47 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nifi-expert ID:218

Gissningsvis är du en Linuxutvecklare som varit med och satt upp och konfigurerat Nifi ett par gånger och känner dig trygg med att kallas expert på verktyget. Uppdraget är delvis på plats i kundens lo

Datamigrerings analytiker/ utvecklare ID:217

Vi söker nu en Datamigrerings analytiker/ utvecklare till vår kund. Se nedan för mer info: Som datamigreringsanalytiker/utvecklare ansvarar du för design, utveckling och test av ETL (Extract Transform

Software Developer inom Medtech i Uppsala ID:216

Scope Delivering features and accompanying documentation for the release of a new version of an application. The features are several UX features using the Qt framework with accompanying backend. The

Comments


bottom of page