top of page

Anbud RPA konsult inom M365 Uppsala ID:115

Uppdragsbeskrivning:

Kunden är inne i en spännande fas där digitaliseringen tar nya kliv. Kunden vill utforska möjligheterna att nyttja robotisering som verktyg i att hitta effektiviseringsmöjligheter i verksamheten. Vi har tittat på en produkt som visade sig inte medföra några direkta vinster åt bolaget. Därför vill nu kunden utforska möjligheten att nyttja de verktyg som finns inom Microsoft365. Eftersom Microsoft 365 ligger i molnet måste uppdraget till en början arbeta med att säkerställa att vi kan få nyttja denna funktionalitet samt vilka eventuella begränsningar som det skulle kunna innebära.


Avtalsperiod: Avtalet gäller med omgående start eller enligt överenskommelse, dock senast 2023-08-15. Avtalet gäller i 2 månader från dess att det startar, dock längst 2023-10-15, med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år till och med 2023-10-15.

  • Omfattning: Konsulten ska kunna lägga ca 50 % av sin tid i uppdraget.

  • Stationering: Uppdraget ska utföras minst 50%, per vecka, på plats i Uppsalas/kundens lokaler

  • Sista svarsdag: 28/4


Skallkrav:

Konsulten ska ha följande dokumenterade erfarenhet:

  • Ha genomfört liknande uppdrag som de som nämns i ovan uppdragsbeskrivning.

  • Projektledare/uppdragsledare

  • Behärska det svenska språket väl i både tal och skrift


Vad vi behöver för att gå vidare med din ansöka:

  • CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet samt visa hur ovan ställda krav är uppfyllda.

  • Motivering för respektive krav.

  • Ert företags organisationsnummer och namn.

  • Timpris

21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page