top of page

Certification Engineer (Södertälje) ID:63

Beskrivning: Assignment

Certification Engineer at Regulation and Certifications Road Safety – YDRS


Education

Master or Bachelor of Science in mechanical or electrical or vehicle engineering


Language

English and Swedish


Meriting

Coordination or project management experience

Previous experience working with Certification/Homologation/Legislative procedures

Previous experience form product development processes

Analytical and structured

Self- standing

Driven

Efficient

Responsible

Start: 2023-02-01 – 12 månader Remotemöjlighet: 50%

20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page