top of page

CM/Release Coordinator ID:262


Man ska hjälpa till att stötta i hur Release- och versionshantering ska göras (i Git) och även dra upp riktlinjer samt utbilda och följa upp ett antal utvecklingsteam. Antingen kan man vara en traditionell Configuration Manager men det fungerar också bra med en utvecklare som vill ha en koordinerande roll och som har koll på Git och hur det används.

19 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdrag: Uppdrag gäller utveckling och förvaltning av en kommungemensam plattform för Digitala Samhällstjänster. Här utvecklas och utvärderas digitala tjänster och verktyg tillsammans med invånare, nä

You will join a team for developing methods and processes for requirement management engineering where the development teams and other decision-makers are the stakeholders in this area. When developin

bottom of page