Developer ID:243

Our customer are looking for C Programmers for their embedded project. The assignment spans from new development, to testing, bug fixes and maintenance.


The skills required are:

  • C development for Embedded systems.

  • Development of MCU.

  • FreeRTOS


Additional knowledge about the following will be valuable

  • Battery powered wireless products

  • BLE

  • UART + I2c

  • Python (robot framework)

  • Experience from CI/CD

They are working in an agile team with JIRA, Confluence and GitLab. Team working with design and code review.

Continuous integration with several levels of testing.

26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi söker nu efter en erfaren Scrum Master för heltidsarbete i första hand med vårt kombinerade Functional Safety/Cyber Security-team, För att söka efter rätt kompetens har vi sammanställt nedanstående

Vi letar efter ett par AWS konsulter, som kommer vara del av linjeorganisationen och då vara del av den dagliga driften, samt utvecklingen av den miljö som finns i AWS. Vi har en hybridmiljö, där vi k