top of page

DevOps Engineer ID:274


Vi söker en DevOps engineer till ICCs plattformsteam. Målet med uppdraget är att tillsammans med teamet vidareutveckla integrationsplattformen och att genom att sätta upp utvecklingsstandarder och rutiner stötta utvecklingsteamet i sitt dagliga jobb.

Vi söker en DevOps-engineer som skall:

· Stödja utvecklingsteamet genom att se till att integrationsplattformen håller den standard verksamheten har behov av.

· Vidareutveckla ICCs CI/CD enligt behov från teamet och våra intressenter

· Arbeta för att automatisera arbetet kring underhåll av våra plattformar/miljöer

· Vara delaktig i arbetet kring upphandling av nya teknologier och verktyg som används av ICC

Uppdraget möjliggör både arbete på distans och på plats på kontoret i Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov av i organisationen och i de agila team man arbetar.

Start: Mitten juni

Uppdragslängd: ca 1 år

10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page