top of page

Embedded C-utveckling i Linuxmiljö, Västerås ID:21

Uppdraget Konsulterna kommer arbeta med embeddedutveckling i C på Linux för nätverksprodukter i nätverksoperativsystemet WeOS. Utvecklingen innefattar även utveckling av automatiserade testfall i Python. Arbetet sker i kundens agila utvecklingsmodell i team om 5-8 personer där konsulten kommer förstärka något av våra befintliga team. Arbetsuppgiften är att utveckla funktionalitet från vår prioriterade produkt-backlog och kommer även innebära felsökning och bugrättningar. Som utvecklare på kunden hanterar man tillsammans med teamet hela utvecklingskedjan från krav till kvalitetssäkring genom arkitektur, design, implementation, riskanalyser, test och dokumentation mm. Kunskapskrav Konsulterna vi letar efter till det här uppdraget behöver följande teknisk kompetensbakgrund: • Mycket god kunskap i embedded C-programmering (för utveckling i WeOS). • Mycket god kunskap om utveckling i Linux. • Bra kunskap i Python-programmering (för utveckling av automattestfall för nya tjänster som utvecklas). Meriterande kompetens som också är önskvärd: • Nätverkskunskaper. • Erfarenhet av utveckling av Linux Kernel • GIT (för versionshantering av källkod).

I övrigt vill vi att personerna behärskar svenska och engelska mycket väl.

Viss möjlighet till distansarbete.

20 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page