top of page

Embedded C-utveckling i Linuxmiljö, Västerås ID:21

Uppdraget Konsulterna kommer arbeta med embeddedutveckling i C på Linux för nätverksprodukter i nätverksoperativsystemet WeOS. Utvecklingen innefattar även utveckling av automatiserade testfall i Python. Arbetet sker i kundens agila utvecklingsmodell i team om 5-8 personer där konsulten kommer förstärka något av våra befintliga team. Arbetsuppgiften är att utveckla funktionalitet från vår prioriterade produkt-backlog och kommer även innebära felsökning och bugrättningar. Som utvecklare på kunden hanterar man tillsammans med teamet hela utvecklingskedjan från krav till kvalitetssäkring genom arkitektur, design, implementation, riskanalyser, test och dokumentation mm. Kunskapskrav Konsulterna vi letar efter till det här uppdraget behöver följande teknisk kompetensbakgrund: • Mycket god kunskap i embedded C-programmering (för utveckling i WeOS). • Mycket god kunskap om utveckling i Linux. • Bra kunskap i Python-programmering (för utveckling av automattestfall för nya tjänster som utvecklas). Meriterande kompetens som också är önskvärd: • Nätverkskunskaper. • Erfarenhet av utveckling av Linux Kernel • GIT (för versionshantering av källkod).

I övrigt vill vi att personerna behärskar svenska och engelska mycket väl.

Viss möjlighet till distansarbete.

17 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdraget är att ingå i ett team som arbetar agilt med att utveckla betallösningar, API:er och login till våra webbar vi har ett fokus på säkerhet och väl fungerande kod. teamet har mest tyngd på back

Our team is focusing on testing what the driver interacts with. We test embedded systems and functions in areas such as Infotainment and Driver Display. Job activities As a test engineer, your daily w

Our team is focusing on testing what the driver interacts with. We test embedded systems and functions in areas such as Infotainment and Driver Display. We are looking for a Test Engineer where the fo

bottom of page