top of page

Embedded C-utveckling i Linuxmiljö, Västerås ID:21

Uppdraget Konsulterna kommer arbeta med embeddedutveckling i C på Linux för nätverksprodukter i nätverksoperativsystemet WeOS. Utvecklingen innefattar även utveckling av automatiserade testfall i Python. Arbetet sker i kundens agila utvecklingsmodell i team om 5-8 personer där konsulten kommer förstärka något av våra befintliga team. Arbetsuppgiften är att utveckla funktionalitet från vår prioriterade produkt-backlog och kommer även innebära felsökning och bugrättningar. Som utvecklare på kunden hanterar man tillsammans med teamet hela utvecklingskedjan från krav till kvalitetssäkring genom arkitektur, design, implementation, riskanalyser, test och dokumentation mm. Kunskapskrav Konsulterna vi letar efter till det här uppdraget behöver följande teknisk kompetensbakgrund: • Mycket god kunskap i embedded C-programmering (för utveckling i WeOS). • Mycket god kunskap om utveckling i Linux. • Bra kunskap i Python-programmering (för utveckling av automattestfall för nya tjänster som utvecklas). Meriterande kompetens som också är önskvärd: • Nätverkskunskaper. • Erfarenhet av utveckling av Linux Kernel • GIT (för versionshantering av källkod).

I övrigt vill vi att personerna behärskar svenska och engelska mycket väl.

Viss möjlighet till distansarbete.

24 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page