top of page

Objektledare för IT i Uppsala ID:128

Uppdragsbeskrivning:

Som objektledare för IT enligt PM3 ansvarar konsulten för samtliga objektfamiljer. Detta innefattar bland annat leverantörsstyrning, budget och uppföljning, säkerhet och verksamhetsstyrning. Konsulten leder projekt för etablering och avyttring av system inom objekten, samt hanterar avrop och upphandling inom objekten. Uppdragets syfte är att förvalta och utveckla Skolfastigheters totala IT-portfölj med tillhörande IT-objekt, effektivisera objektfamiljerna samt bedriva kunskapsöverföring till medarbetare på Skolfastigheter för respektive objekt.

Konsulten förväntas rapportera tid för respektive Objekt samt redovisa tid och uppskattat tid för överlämning av IT objekt till medarbetare på Skolfastigheter.

Konsulten förväntas leverera löpande och arbeta proaktivt för en överlämning till medarbetare på Skolfastigheter. Leveranskontroll sker månatligen eller efter behov.

Skakrav

-Erfarenhet av att arbeta med PM3 i minst tre (3) år

-Erfarenhet av att arbeta med leverantörsstyrning

-Erfarenhet i rollen som objektledare IT

-Erfarenhet från att leda andra objektledare IT

-Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

Börkrav

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av Xpand

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av Objektledare PM3

-Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av Schneider Electric EcoStruxure

Mervärde intervju

-Konsultens kommunikativa förmåga, d.v.s. konsultens förmåga att formulera sig väl i tal samt konsultens förmåga att förmedla sina kunskaper.

-Konsultens förståelse för vikten av att hålla hög servicenivå samt att ha ett professionellt och positivt kundbemötande.

-Konsultens förmåga att hantera och kommunicera tidskritiska situationer

Kort info:

Roll: Objektledare IT enligt PM3, nivå 5

Avtalsperiod: Avtalet gäller för perioden 2023-07-01 till och med 2024-07-01 med möjlighet till förlängning ytterligare 4 + 4 månader

Omfattning: 100%

Sista svarsdag: 20/6

Stationering: Uppdraget skall utföras på plats i Uppsala, såvida inget annat överenskommes med beställaren.

22 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nifi-expert ID:218

Gissningsvis är du en Linuxutvecklare som varit med och satt upp och konfigurerat Nifi ett par gånger och känner dig trygg med att kallas expert på verktyget. Uppdraget är delvis på plats i kundens lo

Datamigrerings analytiker/ utvecklare ID:217

Vi söker nu en Datamigrerings analytiker/ utvecklare till vår kund. Se nedan för mer info: Som datamigreringsanalytiker/utvecklare ansvarar du för design, utveckling och test av ETL (Extract Transform

Software Developer inom Medtech i Uppsala ID:216

Scope Delivering features and accompanying documentation for the release of a new version of an application. The features are several UX features using the Qt framework with accompanying backend. The

Comments


bottom of page