top of page

Senior AWS Cloud developer ID:105

Här kommer en förfrågan efter sen Senior AWS Cloud developer inom AWS och Python kompetens. Assignment Senior AWS Cloud developer. We want to strengthen a cross-functional team, developing online map functionality for connected vehicles. The team has a responsibility for SW development both on the embedded target within our vehicles as well as backends interfacing to the vehicle and external map-data providers. Meriting • Backend development & integration. • Python with aws-cli and cdk. • Communication protocols : protobuf ,MQTT, TLS/HTTPS. • Seniority in cloud infrastructure management and development in AWS • Development experience in handling Dynamo DB , Kinesis (streaming data),CloudFormation. • Gitlab, and Gitlab CI/CD. • API development. • Cloud testing framework and automation ( moto ,pytest ,tox..etc ). • Experience in working with dockers. • Monitoring, datadog, Grafana or similar. • DevOps practices • ISO27001 • OTA software updates. Language English or Swedish, In the group, English is the spoken language.


Start asap, ca 12 månader

Man behöver vara på plats 3 dagar/vecka resten remote

46 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

I din roll som HW Design Engineer arbetar du med implementering och verifiering av kretskort som ingår i våra elektriska drivenheter för fordon. Du kommer även bidra i det tvärfunktionella teamet för

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testingenjör ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D som samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra gr

Arbetsbeskrivning: I din roll som Testledare ingår du i Testgruppen som består av testingenjörer och testledare. Testgruppen är en del av R&D där vi samarbetar tvärfunktionellt tillsammans med andra g

bottom of page