top of page

System ingenjör inom Säkerhet ID:139

Vi söker just nu en erfaren och engagerad systemingenjör till vårt DCC3 Development Team. I denna roll kommer du att ansvara för utvecklingen av en ISO 26262-kompatibel DC-DC-omvandlare, som säkerställer den högsta ASIL (Automotive Safety Integrity Level) av de tilldelade FSR:erna, specifikt ASIL D. MCU:n och strömförsörjningen för detta projekt kommer att vara Aurix TC3xx och PMIC (TLF35584).


Som systemingenjör kommer du att spela en avgörande roll i att definiera, designa och implementera säkerhetsaspekterna i DC-DC-omvandlarprojektet.

Dina huvudansvar kommer att omfatta:

 • Förstå och samla intressenters krav från olika källor, inklusive kunder, marknadsavdelningar och interna intressenter (service, produktion, mjukvara, etc.).

 • Definiera och dokumentera tydliga och heltäckande systemkrav för DC-DC-omvandlaren.

 • Skapa en robust och pålitlig systemarkitektonisk design för att möta de stränga säkerhetsstandarderna som beskrivs i ISO 26262.

 • Aktivt deltagande i design av FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) för att identifiera och mildra potentiella risker och fellägen tidigt i utvecklingsprocessen.

 • Ta ansvar för de funktionella säkerhetsaspekterna och utveckla System Architecture Design, som kommer att vara i ett preliminärt skick för QM (Quality Management) ändamål. Detta inkluderar att engagera sig i tekniska undersökningar för att lösa osäkerheter med den befintliga designen.

 • Genomföra omfattande säkerhetsanalyser, inklusive FTA (Fault Tree Analysis), FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), DFA (Dependent Failure Analysis) och andra, med hjälp av Medini-verktyget. Observera att detta är ett nytt verktyg för Inmotion, och du kommer att ansvara för att etablera bästa praxis för att arbeta med det.

 • Skriva och definiera tekniska säkerhetskrav för att säkerställa att alla säkerhetsmål uppfylls. Dessa krav kommer att dokumenteras i Visure, kravhanteringsverktyget som används på Inmotion. Detaljnivån i dessa krav måste definieras noggrant, undvika överdriven designinformation och säkerställa tydlighet och effektivitet.

 • Samarbeta med teamet för att etablera en gemensam infrastruktur för att hantera säkerhetsmål effektivt.

För att briljera i denna roll bör du ha följande kvalifikationer och färdigheter:

 • En relevant utbildningsbakgrund inom systemteknik, elektroteknik, datavetenskap eller ett relaterat område.

 • Lång erfarenhet och expertis inom ISO 26262 och funktionell säkerhet inom fordonsindustrin.

 • Kunskaper i systemarkitektonisk design och kravhantering.

 • Tidigare engagemang i design av FMEA och genomförande av säkerhetsanalyser (FTA, FMEA, DFA) är mycket önskvärt.

 • Kännedom om Medini och Visure tools är meriterande.

 • Stark analytisk förmåga och ett metodiskt förhållningssätt till problemlösning.

 • Utmärkt kommunikations- och lagarbetsförmåga, arbeta effektivt i en tvärfunktionell teammiljö.


Tjänsten är baserad i Tyresö, med viss flexibilitet. Uppdragstiden är så snart som möjligt till utgången av 2023.


34 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Nifi-expert ID:218

Gissningsvis är du en Linuxutvecklare som varit med och satt upp och konfigurerat Nifi ett par gånger och känner dig trygg med att kallas expert på verktyget. Uppdraget är delvis på plats i kundens lo

Datamigrerings analytiker/ utvecklare ID:217

Vi söker nu en Datamigrerings analytiker/ utvecklare till vår kund. Se nedan för mer info: Som datamigreringsanalytiker/utvecklare ansvarar du för design, utveckling och test av ETL (Extract Transform

Software Developer inom Medtech i Uppsala ID:216

Scope Delivering features and accompanying documentation for the release of a new version of an application. The features are several UX features using the Qt framework with accompanying backend. The

Comments


bottom of page