top of page

Systemspecialist ID:80

.

Uppdraget omfattar: Konsulten skall arbeta som Systemspecialist i ett team som ansvarar för våra CI/CD- och Monitoreringsverktyg. Teamet ansvarar för både utveckling och drift av dessa verktyg/system.

Skallkrav

Minst 10 års praktisk erfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad (Redhat/CentOS) produktionsmiljö. Minst 10 års praktisk erfarenhet av IT-infrastruktur såsom nätverk, brandväggar, lastbalanserare, etc. Minst 10 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i linuxmiljöer såsom bash, python, ruby, perl, eller liknande. Minst 5 års praktisk erfarenhet av att arbeta med Puppet i produktionsmiljö. Minst 5 års praktisk erfarenhet av GIT för versionshantering. Minst 5 års praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Elastic Stack. Minst 5 års praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jenkins. Minst 5 års praktisk erfarenhet av DevOps och CI/CD. Minst 3 års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling med Java.

Börkrav

Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jira. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Bitbucket. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Confluence. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Prometheus. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Artifactory. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Xray. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Sonarqube. Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Check_mk/Nagios. Praktisk erfarenhet av automattestning.


Start: 230501-240630

Omfattning: 100%

23 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page